Mmmpot 设计针对不同包装和图形支持的适应性和灵活性。丝网印刷可简化由印刷本身产生的公司模式以及通过贴纸和表情符号进行的非正式交流。这种设计的目的是传达传统产品并将其带给年轻的听众。产生与数字时代息息相关且持续不断的互动。

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏

Mmmpot 包装设计欣赏